Leden

Jongerenkoor bestaat op het moment (januari 2017) uit 15 leden (met en zonder katholieke achtergrond). De leden zijn verdeeld over een viertal stemgroepen: sopranen, alten, tenoren en bassen.

Een aantal leden verzorgen naast het zingen ook de instrumentale begeleiding tijdens de repetities en vieringen. Zo kent ons koor twee pianisten, een drummer, een saxofonist en een fluitist.

De muzikale leiding ligt in de handen van dirigent Ron Janssen.